11 липня – Всесвітній день народонаселення

Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають день народонаселення
     64605  

Цей день відзначають на згадку про 11 липня 1987 року, коли чисельність населення Землі перевищила 5 млрд. осіб. Дата має на меті загострити увагу на невідкладності та важливості питань, пов’язаних із народонаселенням, зокрема в контексті планів і програм загального розвитку та необхідності пошуків розв’язання цих проблем.

Тема Дня народонаселення 2018 року: “Планування сім’ї є одним з прав людини”.

Цього року відзначають 50-ту річницю скликання Міжнародної конференції з прав людини (1968 рік) на якій вперше планування сім’ї було названо невід’ємним правом людини.

У підсумковому документі Конференції, відомому як Тегеранська декларація, було однозначно заявлено: «Батьки мають невід’ємним правом вільно і відповідально визначати кількість дітей у сім’ї й інтервали їх народження».

У цьому документі було закріплено право жінок і дівчат планувати кількість вагітностей і їх частотність для охорони власного здоров’я. Чоловіки і жінки мають право самим вирішувати питання сімейного планування.

Дев’ять принципів в галузі планування сім’ї:

Відсутність дискримінації: вільний і рівний доступ до інформації та послуг з планування сім’ї незалежно від расової приналежності, статі, мови, релігії, політичної приналежності, національного походження, віку, економічного статусу, місця проживання, стану здоров’я, сімейного стану та сексуальної орієнтації людини.

Доступність: держави повинні забезпечити доступ усіх громадян до продуктів і послуг з планування сім’ї.

Етичність: послуги та інформація по контрацепції мають надаватися з дотриманням етичних принципів і норм.

Висока якість: поширення правдивої і точної інформація про планування сім’ї.

Інформоване ухвалення рішень: кожна людина повинна мати право робити репродуктивні рішення з повною автономією, без тиску, примусу або спотворення.

Конфіденційність: при пошуку інформації та послуг з планування сім’ї має бути дотримане право всіх людей на недоторканність приватного життя.

Участь: держави зобов’язані забезпечувати активну й інформовану участь людей у ​​прийнятті рішень з усіх питань, які зачіпають їхнє життя.

Підзвітність: системи охорони здоров’я, освіти.

Також цього дня радять приділити увагу довкіллю, оскільки людство весь час перебуває у тісній взаємодії з навколишнім природним середовищем, яке забезпечує нормальну життєдіяльність організму людини.

Згідно з оцінками ООН, зробленими 2015 року, до кінця нинішнього століття населення Землі цілком може досягти позначки в 17 мільярдів.

Швидке зростання населення світу стало у 60-х роках предметом серйозного занепокоєння Організації Об’єднаних Націй. Населення світу з 1960 по 1999 р. збільшилося більш ніж удвічі, перейшовши в жовтні 1999 року позначку в 6 мільярдів. Хоча темпи росту зараз пішли на спад (із 2% до 1,3% в період між 1969 і 1999 роками), абсолютний приріст становить майже 77 млн. людей на рік, причому 95% цього зростання припадає на частку країн, що розвиваються. За прогнозами Організації Об’єднаних Націй, у 2050 р. на землі будуть проживати від 7,9 до 10,9 млрд. людей, а найімовірніше – 9,3 млрд., що залежить певною мірою від ефективності програм планування сім’ї.