Ухвалено Стратегію управління відходами на Львівщині

Депутати Львівської обласної ради ухвалили Стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року
 |    1526  

Це одна з трьох стратегій, розроблених у Львівській області, і перша в історії, яка стосується поводження та утилізації ТПВ.

Основою Стратегії є система комплексного управління побутовими відходами щодо утворення, розділення, транспортування, сортування, оброблення, утилізації та видалення, з акцентом на досягнення максимальної ефективності використання ресурсів.

Стратегія базується на принципах:

– ієрархії управління відходами, який передбачає дії стосовно управління відходами у такій послідовності:

  • підготовку до повторного використання – створення цілої галузі для проведення перевірки, очистки чи визначення придатності продуктів або їх компонентів для повторного їх використання без попередньої обробки;
  • перероблення відходів — утилізація з поверненням у виробничий цикл різних матеріалів, що містяться у відходах;
  • інші види утилізації відходів, у тому числі енергетична утилізація, —використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів;
  • видалення відходів — захоронення їх у спеціально обладнаних місцях/об’єктах та знищення (знешкодження) на установках, що відповідають екологічним нормативам, лише у разі відсутності можливості виконати попередні ступені ієрархії;
  • переходу до економіки замкненого циклу, який передбачає, що обсяг продуктів, матеріалів і ресурсів використовується в економіці якомога довше і утворення відходів мінімізується;

– наближеності, який передбачає зменшення потенційних ризиків від забруднення відходами їх перероблення якомога ближче до джерел утворення;

– попередженості, який за наявності доказів екологічного ризику слід вжити відповідних запобіжних заходів;

–   спільної відповідальності, участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, а також громадськості під час прийняття рішень щодо досягнення цілей екологічної політики;

–   самодостатності, який передбачає застосування кластерного підходу у створенні інтегрованої адекватної мережі об’єктів з утилізації і видалення відходів, що дасть змогу області забезпечити самостійну утилізацію та видалення власних відходів.

За словами розробників Стратегії, її реалізовуватимуть у три етапи до 2030 року.

Перший етап Стратегії – здійснення таких загальних заходів щодо:

– утворення при облдержадміністрації робочої групи за участю дотичних до вирішення проблем управління відходами департаментів, провідних учених, громадських об’єднань та громадських активістів для розроблення проекту плану управління відходами у Львівській області;

– утворення робочих груп у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, основним завданням яких є підготовка пропозицій до плану управління відходами у Львівській області з урахуванням особливостей взаємодії та співробітництва в системі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

– підготовки пропозицій щодо вдосконалення інституційної структури управління відходами на інноваційних засадах;

– розроблення плану заходів щодо проведення кампанії з питань управління відходами (багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів);

– запровадження системи роздільного збору ТПВ;

– забезпечення якісного рівня надання послуг з централізованого збору та вивезення ТПВ у всіх населених пунктах області;

– підвищення ефективності роботи підприємств, що надають послуги у сфері управління ТПВ;

– збільшення обсягу утилізації, перероблення ТПВ;

Другий етап Стратегії – здійснення загальних заходів відповідно до Національної стратегії управління відходами:

– впровадження механізмів стимулювання населення з метою оптимізації сортування відходів «на місці»;

– урахування ціни багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів у ціні вартості товарів та продукції;

– розроблення положення про електронну інформаційну логістичну схему видобутку та використання природних ресурсів та управління відходами;

– розроблення положення про реєстр об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері управління відходами, найкращих доступних технологій управління відходами;

– розроблення положення про інформаційну систему надання звітності суб’єктами господарювання щодо діяльності у сфері управління відходами;

– розроблення освітніх стандартів та освітньо-професійних програм відповідно до міжнародних вимог до підготовки фахівців з управління відходами та ресурсами;

– розроблення та удосконалення програм підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління відходами та ресурсами;

– розроблення методичних рекомендацій з управління відходами для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості тощо;

підвищення рівня поінформованості зацікавлених сторін шляхом проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з метою роз’яснення вимог законодавства щодо управління відходами, усвідомлення переваг мінімізації обсягів утворення відходів, забезпечення екологічно безпечного поводження та впровадження належної практики управління відходами.

Третій етап – здійснення загальних практичних заходів:

– модернізація матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання з багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів;

– забезпечення функціонування логістичної схеми управління природними ресурсами;

– обласного реєстру джерел утворення відходів, потужностей у сфері управління відходами із застосуванням найкращих доступних технологій;

– інформаційної системи надання електронної звітності суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері управління відходами;

– обласного реєстру відходів та вторинних ресурсів, що утворюються та накопичені в Львівській області.

– забезпечення підвищення рівня екологічної освіти та виховання населення у сфері управління ТПВ;

– зменшення/усунунення негативного впливу об’єктів захоронення ТПВ на довкілля, створення системи моніторингу у сфері управління ТПВ;

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії – за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі інвестиційних.