Помер відомий археолог, історик і науковець Віктор Войнаровський

На 61-му році життя відійшов у вічність доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Віктор Войнаровський
     1663  

Про це повідомили на сторінці Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ» у соцмережі Facebook.

Віктор Миколайович Войнаровський народився в с. Пілгани Волинської області. Після закінчення Червоноградської СШ №6 протягом 1975-1980 рр. навчався на історичному факультеті Чернівецького університету. З 1980 по 1993 рр. (з перервою на службу в армії) працював науковим співробітником, завідувачем сектору та відділу археології Чернівецького краєзнавчого музею. З 1993 р. дослідник перейшов на роботу до Львова, де у відділі археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича пройшов шлях від молодшого до старшого наукового співробітника.

У 2002 р. Віктор Миколайович захистив кандидатську («Давнє чинбарство на території України за археологічними даними»), а у 2015 р. – докторську («Промисли та допоміжні ремесла в соціально-економічному розвитку населення півдня Східної Європи І–ХІІІ ст.») дисертації.

Ще з університетських років фахівець працював у багатьох археологічних експедиціях на Буковині (в т.ч. у 1976–1977 рр. брав участь у дослідженнях слов’янського селища Кодин, а у 1977–1978 рр. – городища Ревне, а також багатьох інших пам’яток, переважно пізньоримського й ранньосередньовічного періодів). Протягом 1983–1985 рр. Віктор Войнаровський розкопував пам’ятку Чорнівка І (Чернівецької обл.), за матеріалами якої у 2007 р. опублікував монографічну працю. У 1985–1988 та в 1991–1993 рр. вчений очолював експедиції Чернівецького краєзнавчого музею, розкопував давньоруський могильник Борівці з підплитовими похованнями, вивчав пам’ятку Добринівці І, результати досліджень якої лягли в основу монографічного дослідження «Добринівці І – чинбарський комплекс черняхівської культури на Буковині».

Протягом 1995-1997 рр. археолог проводив пам’яткоохоронні роботи вздовж нафтопроводу Одеса – Броди. У 1996 р. разом із М. Филипчуком брав участь у розкопках багатошарового поселення Лукаші, що на Львівщині. Наступного 1997 р. археолог у співавторстві досліджував чинбарський осередок кін. ХV – поч. ХVІ ст. на площі Старий Ринок у Львові. Того ж, 1997 рку, був співавтором  розкопок надзвичайно цінного у науковому плані поселення черняхівської культури біля сіл Купіль та Глядки Волочиського району Хмельницької обл. 1998 р. у співавторстві проводив розкопки споруд ХІ–ХІІ ст., перекритих Успенським собором у с. Крилос (давній Галич).

У 2000 р. вчений проводив пам’яткоохоронні дослідження на трасі Львів – Краковець. У 2003 р. досліджував поселення бронзового віку в с. Калинівці на Львівщині. У 2004-2005 рр. археолог розкопував поселення черняхівської культури Гряда І (Львівська обл.), за підсумком чого, у 2011 р. також опублікував монографію.

Сфера наукових зацікавлень Віктора Миколайовича Войнаровського була досить широкою: це й стародавня історія України, археологія римського та ранньосередньовічного періодів, давні промисли та ремесла. З цієї тематики вчений опублікував більше сотні наукових праць, у т.ч. 3 індивідуальні та 2 колективні монографії.