Студенти можуть узяти участь у конкурсі наукових робіт про визвольний рух

Оголошено конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-1950-х років» – 2016

     908  

Центр досліджень визвольного руху, Український інститут національної пам’яті, Інститут суспільних досліджень і Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» оголошують у 2016 році конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-1950-х років».

Конкурс оголошується для сприяння розвитку студентських наукових досліджень українського визвольного руху. Передбачено 3 премії для переможців (премія за найкращу роботу – 3 000 грн та дві премії по 1 000 грн) та подарункові комплекти наукових видань із зазначеної тематики.

На конкурс можна подавати заявки з таких напрямів:

 • повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х роках. Цілком доречними будуть як студії, присвячені окремим повстанням чи отаманам, так і дослідження, що охоплюють певний регіон;
 • селянський опір колективізації;
 • ідеологія та програми українського націоналізму в 1920—1950-х роках. Автори можуть пропонувати теми, пов’язані як із певними аспектами ідеології (наприклад, «Геополітичні ідеї на шпальтах “Розбудови нації”» чи «Соціальні функції держави в роботах публіцистів ОУН другої половини 1940 — початку 1950-х рр.»), так і з її творцями (наприклад «Діяльність М. Сціборського в Парижі», «Діяльність Я. Моралевича в США»);
 • чільні постаті ОУН та УПА в 1920—1950-х рр. (організатори зацікавлені у дослідженнях, присвячених або мало розробленим в історіографії особам, або аспектам діяльності лідерів ОУН та УПА, які не ставали предметом розгляду дослідників раніше);
 • діяльність окремих структурних одиниць ОУН і УПА в певний період (наприклад, «Діяльність ОУН на Черкащині 1941—1943 рр.»);
 • повсякденне життя підпільників та повстанців у 1920—1950-х рр. (цілком прийнятними можуть бути теми, пов’язані із заняттями повстанців у таборі чи системою забезпечення харчами тощо, особливостями проживання у криївках тощо).

Водночас організатори виходять з того, що тематика заявки цілком може виходити поза заявлені межі, якщо надано відповідне обґрунтування. Нас цікавлять оригінальні роботи, оперті на аналіз наявної історіографії та написані з використанням джерел.

Охочі взяти участь у конкурсі до 20 листопада 2016 р. подають заявку на участь і надсилають конкурсну роботу. Заявка містить прізвище та ім’я студента, назву навчального закладу, факультет та курс, контактну інформацію (електронну адресу та телефон), назву пропонованої роботи та стислу анотацію (постановка проблеми, історіографія та огляд джерельної бази, яка буде використана, — не більше 1,5 сторінок). Конкурсна комісія повідомляє про прийняття чи відхилення заявки. Заявки подавати на онлайн-форму. Роботи слід надсилати на адресу konkurs@cdvr.org.ua у вигляді наукової статті (від 12 до 20 сторінок, 14 кегль, 1,5 інтервали, посторінкові посилання, список джерел та літератури в кінці статті (поза обсягом основного тексту)). До 15 грудня конкурсна комісія розгляне роботи та повідомить учасникам дату, місце оголошення результатів та відзначення переможців.

Конкурсна комісія:

 • к.і.н. Володимир В’ятрович, Голова Українського інституту національної пам’яті;
 • к.і.н. Олег Репан, доцент кафедри історії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Інститут суспільних досліджень;
 • к.і.н. Олександр Іщук, завідувач відділу історії України у ХХ ст Національного музею історії України;
 • д.і.н. Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • к.і.н. Руслан Забілий, генеральнй директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Із додатковими запитаннями можна звертатися до Вадима Найка, координатора конкурсу студентських наукових робіт ЦДВР konkurs@cdvr.org.ua, 073 133 89 22 або 050 729 16 20, https://www.facebook.com/wadym.nayko.

Конкурс уперше проводили 2012 року. Із результатами конкурсу попередніх років можна ознайомитися на сайті Центру досліджень визвольного руху – 2015, 2014, 2013, 2012.