«Сірка» серйозно забруднює довкілля – результати перевірки

Протягом 6-21 липня працівники Держекоінспекції Львівщини провели планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка»

     1296  

Під час перевірки спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали скиди зворотних вод із території РДГХП «Сірка» в річку Дністер і ґрунти в зоні впливу майданчика з гудронами.

За підсумками проведених лабораторних досліджень виявлено перевищення норм гранично допустимих концентрацій, згідно з рибогосподарськими нормами водокористування. Зокрема, скид зворотних вод із території РДГХП Сірка» у Дністер за хімічними показниками: фосфати – в 15,7 разу, біохімічне споживання кисню – в 2,4 разу, хімічне споживання кисню – в 6,6 разу, залізо загальне – в 1,6 разу, кисень розчинений – 3,37 мг/дм куб. за норми не менше 4,0 мг/дм куб. Перевищення норм ГДК враховано із впливом забруднення річки Сірчанки, яка протікає за межами території РДГХП «Сірка».

Перевищення зафіксовано і під час дослідження скиду зворотних вод із території РДГХП «Сірка» східним каналом у Дністер за хімічних показниками: сульфати в 3,8 разу, сухий залишок – у 3,1 разу, завислі речовини – вдвічі, нітрити – в 2,6 разу, фосфати – в 22,4 разу, залізо загальне – в 12,8 разу, марганець – у 8,1 разу, кадмій – у 2,7 разу, цинк – у 20,5 разу, кобальт – у 5 разів, мідь – у 6,5 разу, кисень розчинений – 1,4 мг/дм куб. за норми не менш ніж 4,0 мг/дм куб., кисла реакція рН – 4,91 од.рН.

У Держекоінспекції додають, що, аналізуючи стан ріки Дністер, нижче від скидів зворотних вод із території РДГХП «Сірка», зафіксували негативний вплив порівняно з фоном. Унаслідок забруднення з території підприємства в поверхневих водах річки зростає аніонно-катіонний склад, кількість важких металів, зокрема сульфатів, мінералізація, фосфати, залізо загальне, марганець, цинк, мідь та кобальт.

Окрім цього, в об’єднаній пробі ґрунту, відібраній на південь від місця зберігання гудронів, виявлено перевищення концентрацій таких показників: неполярні вуглеводні (нафтопродукти) – в 11,8 разу, кадмій – у 4,7 разу відносно фону, свинець – у 2,7 разу та сульфати – в 41,9 раз відносно ГДК.

За виявлені перевищення та забруднення навколишнього природного середовища Держекоінспекція підраховуватиме збитки, завдані державі.